:: About Three feel Home And Decor Company Limited
  • About Three feel Home And Decor Company Limited.
  • About Three feel Home And Decor Company Limited.
  • About Three Home And Decor Company Limited.
  • About Three Home And Decor Company Limited.
  • About Three feel Home And Decor Company Limited.
  • About Three Home And Decor Company Limited.
  • About Three Home And Decor Company Limited.
  • About Three Home And Decor Company Limited.
  • About Three Home And Decor Company Limited.

บ่อยครั้งที่ท่านต้องประสบปัญหากับงานหน้าต่าง และประตูอลูมิเนียม ไม่ว่าจะเป็น เรื่องจำนวนงานน้อย หาผู้รับเหมายาก ผู้รับเหมาที่ฝีมือดีไม่ว่าง ราคาแพง ผู้รับเหมาทั่วไป ต้องเสี่ยงกับเงินมัดจำล่วงหน้า และคุณภาพของงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดความชำนาญเฉพาะด้าน ควบคุมราคาได้ยาก เกิดความสกปรกจากการตัดต่ออลูมิเนียมที่หน้างาน เสียงดังรำคาญใจ ใช้เวลาในการติดตั้งนาน เกิดปัญหาการรั่วซึมที่หน้าต่างหลังฝนตกหนัก ฯลฯ


สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันขึ้นราคาข้าวของเครื่องใช้มีราคาแพง รายได้น้อยแต่ค่าครองชีพกลับสูงขึ้นๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาในสังคมไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะปัญหาปากท้อง สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด คดีจี้ ปล้น และอาชญากรรมต่างๆตามมา


THREE FEEL HOME AND DECOR CO.,LTD. เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการงานหน้าต่าง และประตูไวนิล (UPVC) แบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ " THREE FEEL " เข้าใจถึงอารมณ์ และความรู้สึกของเจ้าของบ้านและอาคารเป็นอย่างดี เราจึงได้ผลิต หน้าต่างและประตูไวนิลคุณภาพสูง มาตรฐานเยอรมัน เพื่อช่วยขจัดปัญหาต่างๆของท่านให้หมดไป ทั้งนี้เราได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีรุ่นกระจก 2 ชั้น เพื่อลดอุณหภูมิจากภายนอก รักษาอุณหภูมิภายใน และยังสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี


นอกจากนี้ THREE FEEL เป็นผู้จัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการงานระบบรั้วไฟฟ้า เราเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ซึ่งทุกคนต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องของชีวิต และทรัพย์สินเป็นลำดับต้นๆ เราจึงยินดีที่จะเสนอระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบใหม่ "ระบบรั้วไฟฟ้า" ซึ่งจะเป็นเสมือนตัวช่วย ป้องกันไม่ให้คนภายนอกบุกรุกเข้ามาในบ้าน หรืออาคารของเราได้ ปลอดภัย ไร้กังวล แม้ท่านจะไม่ได้อยู่ในบ้านก็ตาม

rr rr rr rr rr

THREE FEEL ผู้นำการติดตั้ง รั้วไฟฟ้าบ้านพัก รั้วไฟฟ้าโกดัง รั้วไฟฟ้าโรงงาน รั้วไฟฟ้าอาคาร รั้วไฟฟ้าสถานที่บุคคล และงานหน้าต่าง uPVC ประตู uPVC ทุกชนิด นำเข้าอุปกรณ์รั้วไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ uPVC ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกลวดลายครบวงจร ให้คำปรึกษาเรื่องระบบรั้วไฟฟ้า และหน้าต่าง uPVC ประตู uPVC ฟรี

© 2011 THREE FEEL all rights reserved | design by Kennet plus